Profesionálne audio

Multikanálová zvuková produkcia obohacujúca video o kvalitný zvuk, prípadne živý komentár